Поддържане на новата дограмата

Отлепете защитното фолио веднага след монтирането на прозорците.Замърсяванията появяващи се вследствие на прах и дъжд,се отстраняват лесно с мека кърпа и стандартен почистващ препарат.Стъклата на прозорците почиствайте с чиста топла вода.
- Не използвайте агресивни или съдържащи разтворители препарати - за почистване и полиране,както и разяждащи препарати като например разтвори на основата на синтетична смола,ацетони и др.
- Не използвайте абразивни препарати
- Не използвайте твърди предмети,като например шпакли,телени четки,груби гъби и т.н.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД