Полезна информация

Съвременните прозорци се затварят много плътно.Поради това редовното проветряване е от голямо значение за приятния климат в помещението:
- подмяна на използвания въздух със свеж
- регулиране на влажността и температурата на въздуха в помещениет ...

..още

Това е сложна конструкция, състояща се от няколко камери (най-често три, но може да бъдат и четири, пет или шест). В средната (най-голяма) камера е монтирана метална арматура, обезпечаваща здравината на рамката.

По цялата обиколка на профилит ...

..още

Избягвайте отворените на долна ос прозорци по време на дългия отоплителен период.Приток на свеж въздух в помещението ще осигурите най-добре чрез едновременно отваряне на всички прозорци и врати.По този начин настъпва течение,което подновява напълно в ...

..още

Почиствайте уплътнениятя,както и рамката с вода и стандартен почистващ препарат.Смазвайте редовно уплътненията със силиконова смазка.

Минимум веднъж годишно смазвайте подвижните части на обкова с по една капка машинно масло,за да могат вашите прозорци да продължат да се отварят и затварят безпроблемно

Отлепете защитното фолио веднага след монтирането на прозорците.Замърсяванията появяващи се вследствие на прах и дъжд,се отстраняват лесно с мека кърпа и стандартен почистващ препарат.Стъклата на прозорците почиствайте с чиста топла вода.
- Не изп ...

..още

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-8386-C01

Бенефициент: «ГРАНД ПЛАСТ» ЕООД

Обща стойност: 4 400 лв., от които 3 740 лв. европейско и 660лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г. Край: 20.11.2020г.

2011-2019 Гранд Пласт ЕООД